1. 1
  2. 2

"İş dünyası ve üniversiteler alanında yetkin, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünce ile olaylara çok boyutlu bakabilen liderlere ihtiyaç duymaktadır.

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, evrensel nitelikte çağdaş eğitim programları uygulayarak olumlu değişimler gerçekleştiren iş dünyasının lider yöneticilerini ve üniversitelerimizde ileri gelen öğretim üyelerini yetiştirmek amacındadır."


Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN
Müdür      


Tez - Proje Süreci ve Teslimi