Ana Sayfa
Enstitü
Hakkımızda

Hakkımızda

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, 11.09.2017 tarih ve 1080 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine göre; 2018 yılında; 5 Enstitü Anabilim Dalı ve 19 program ile lisansüstü eğitimine başlamıştır. İşletme Enstitü bünyesindeki mevcut programlar 2018 yılına kadar, 1993 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmekteydi.

İşletme Enstitüsü bünyesinde hâlihazırda; İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dallarında toplamda 21 ayrı program bulunmaktadır. Bu kapsamda ilgili Enstitü Anabilim Dallarında yürütülen Doktora, Tezli Yüksek Lisans, İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletme Enstitüsü doğrudan işletme alanı ile ilgili temel disiplinler ve fonksiyonlara odaklanmış Enstitü Anabilim Dalları ile yalın bir örgüt yapısına sahiptir. Sadece işletme alanına odaklanmış olmanın sağladığı avantajlar ile İşletme Enstitüsü çağın ve öğrencilerin beklentilerine daha hızlı cevap verebilmeyi ve küresel anlamda ihtiyaç duyulan değişimlere zamanında adapte olabilmeyi amaçlamaktadır.