Ana Sayfa
S-S-S

Sık Sorulan Sorular

Kayıtlı olunan program ve sevk tehir süreleri tablodaki gibidir.

Kayıtlı Olunan Program

Sevk Tehir Süresi

 Tezsiz Yüksek Lisans

 1.5 yıl (3 dönem)

 Tezli Yüksek Lisans

 3 yıl (6 dönem)

 Doktora

 6 yıl (12 dönem)

 

NOT: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler dahilinde öğrencilerin sevk tehirleri 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar yapılabilmektedir.

Ekte yer alan Askerkik İşlemleri Başvuru Formunu doldurup sevk tehiri seçeneğini işaretleyerek imzalı bir şekilde son bir ay içerisinde alınmış(e-devlet veya askerlik şubesinden) askerlik son durum belgesi ile birlikte www.enstituiletisim.sakarya.edu.tr/Contact/Index web adresinden başvurarak sevk tehiri talebinde bulunulur.

Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

Kayıt yenilememe (tez aşamasındaki öğrenciler uzmanlık alan dersine yazılmak zorundadır), ilişik kesilmesi, yatay geçiş yapılması ve mezuniyet durumlarında sevk tehiri iptal edilir.

Sevk tehiri iptal edilen öğrenci yazılı olarak ve ekli Askerkik İşlemleri Başvuru Formu ile  www.enstituiletisim.sakarya.edu.tr/Contact/Index web adresinden tekrar sevk tehiri talebinde bulunmadıkça sevk tehiri yapılmaz.

Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

Sevk tehir süresi bitiminde öğrencinin ekli Askerkik İşlemleri Başvuru Formu ile  www.enstituiletisim.sakarya.edu.tr/Contact/Index web adresinden talepte bulunması durumunda kayıt dondurulan süre kadar sevk tehiri uzatması yapılır.

Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

Ekte yer alan Askerkik İşlemleri Başvuru Formunu doldurup sevk tehiri iptal seçeneği işaretleyerek imzalı bir şekilde  www.enstituiletisim.sakarya.edu.tr/Contact/Index  web adresinden başvurması gerekmektedir.

Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

 

NOT: Yeni kayıt olan öğrencilerin sevk tehirleri aşağıdaki durumlarda Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından reddedilir.

 • Başka bir lisansüstü öğrenciliğin olması durumunda,
 • Lisans programında mezun olduktan sonra yoklama yaptırılmaması durumunda,
 • Başka bir nedenle erteli olması durumunda.

Diğer sorularınız için http://www.enstituiletisim.sakarya.edu.tr/Contact/Index web adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)
ALES'ten başvurduğu programın türünde en az 60 puan alması, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.
* EABD Başkanlıkları isterlerse daha yüksek bir ALES puanı isteyebilir.

Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:
 • ALES notunun %50'si,
 • Bilimsel Değerlendirme Sınavının %30'u,
 • Yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak saptanır.

İlgili EABD Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara girmek zorunludur. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir. Bilimsel değerlendirme sınav notu yazılı puanının % 50'si, sözlü puanının % 50'si dikkate alınarak saptanır. Bilimsel Değerlendirme sonuçları YÖK'ün Çevirim Tablosuna göre dörtlük sisteme dönüştürülür.
Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu en az 2.75'tir. (EABD Başkanlıkları isterlerse daha yüksek bir not ortalaması isteyebilir.) 2.75 ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. Kontenjan dahilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 • Enstitü Anabilim Dalı (EABD) tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması gerekir. 
 • * EABD Başkanlıkları isterlerse daha yüksek bir ALES puanı isteyebilir.
 •  
 • Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:
 • ALES notunun %50'si,
 • Lisans mezuniyet notunun %20'si
 • Yazılı Bilim Sınavının %30'u  dikkate alınarak belirlenir.

Programa başvuran adaylar yukarıda belirtilen değerlendirmeye göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

EABD Başkanlıkları başvuru koşullarında 4'lük sistemde en az 2,50 olmak şart ile lisans mezuniyet not ortalaması şartı koyabilirler.
      

İlgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak

         Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu :
         Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.
         Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır.

İlan edilen kontenjan sayı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asil listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 1.  ALES ÖSYM çıktısı (Tezsiz programlar hariç)

 2.  Mezuniyet Belgesi

 3.  Mezuniyet Not Durum Belgesi 

 4.  Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı

 5.  Nüfus Cüzdan fotokopisi

 6.  Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde )

 7.  Özgeçmiş (Doktora kayıtları için) 

 8.  Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.

Kayıt Yenileme İşlemleri; Lisansüstü öğrencileri için Akademik Takvimde belirtilen tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları uyarınca elektronik ortamdan danışman onayı1 ile yapılacaktır.

SAÜ LEÖY 16

b-6 Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini önerebilir.

b-7 Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır.

ÖNEMLİ:

 (Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra danışmanın onayını kontrol etmelidir. Danışman ders seçimini geri iade etmişse danışmanın notu dikkate alınarak ders seçimi tekrar yapılarak danışman onayına gönderilmelidir)

KAYIT YENİLEYECEK VE İLK KEZ DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ

1- SABİS Kullanıcı Adını unutan öğrenciler http://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9546/32338/numara-sorgulama adresinden öğrenci numarasını ve SABİS kullanıcı adını öğrenebilir.

2- https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login adresinden kayıt yenileme işlemleri yapılmaktadır.

ÖRNEK

Öğrenci Numarası

Kullanıcı Adı

Şifre

Y179004100

y179004100

İlk girişte T.C. Kimlik No