Ana Sayfa
Duyurular
Tez Savunma Sınavları Uygulama Esasları ve Tez Teslimi

Tez Savunma Sınavları Uygulama Esasları ve Tez Teslimi

Tez savunma sınavları  danışman öğretim üyesinin talebi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yüzyüze, online veya karma (hibrit) olarak yapılalabilir.

1. Danışman Öğretim Üyesi; tezin benzerlik oranının tespit edilmesi için öğrencinin tezini (PDF ve WORD olarak) gsbtez@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
2. Öğrenci; Tez Yazım Klavuzuna göre hazırladığı tezini ve yayını kontrol için Tablo 1'deki ilgili e-posta adresine gönderir.

Tablo 1

 Program

Kontrol Yetkilisi

Mail Adresi

Muhasebe ve Finansman

Arş.Gör. BİLGE ÖNAL

bilgeonal@sakarya.edu.tr

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

Arş. Gör. HAZEL MİHRİBAN KARACA

hazelkaraca@sakarya.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon

Arş. Gör. UMUT ORHAN

umutorhan@sakarya.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Arş. Gör. Özgün ÜNAL

ozgununal@sakarya.edu.tr

Uluslararası Ticaret

Arş. Gör. Seren ÖZSOY

serenozsoy@sakarya.edu.tr

Yönetim Bilişim Sitemeleri

Arş. Gör. Bahadır AKTAŞ

bahadiraktas@sakarya.edu.tr

3. Enstitü, benzerlik raporunu düzenleyerek Danışman Öğretim Üyesinin e-posta adresine gönderir.
Benzerlik oranının en fazla %20 çıkması durumunda Danışman Öğretim Üyesi, Tez Teslim işlemi için;
a) Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu ,
b) Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formunu,
c) Yayın Koşulu Onay Formu (her bir yayın için ayrı ayrı doldurulacaktır) ve yayınlar
Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik posta veya EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığı ile gönderir.
Not: Benzerlik oranının %20 den fazla olması durumunda, tez teslim sürecini başlatmak isteyen Danışman Öğretim Üyesi detaylı bir rapor verir.
4 Anabilim Dalı Başkanlığı tez danışmanının gönderdiği tezi ve ilgili belgeleri değerlendirerek Tez Savunma Jüri Önerisini ve ekli evrakları EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
5. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi, sınav tarih ve saati belirlenerek enstitü tarafından jüri üyelerine görevlendirme yazısı gönderilir.
6. YÖK’ün 31 Mart 2020 tarihli toplantısında almış olduğu karara göre Online veya hibrit yapılacak olan tez savunma sınavlarının kayıt altına alınması gerekmektedir.

Sınavlar Enstitü web sayfasında ilan edilen tarihte sınav saatinden 10 dakika önceden başlatılır.
  • Danışman öğretim üyesi tarafından toplantı yönetilmesi ve video kaydı alınması zorunludur.
  • Danışman öğretim üyesi video kaydını Enstitüye gönderir.

7. Tez Savunma Sınavı sonrasında her bir jüri üyesi ayrı ayrı “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ve “Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu Formunu” düzenleyerek imzaladıktan sonra danışman öğretim üyesine elektronik posta ile gönderir.
8. Danışman Öğretim Üyesi kendi düzenlediği “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu”, “Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu Formu” ile birlikte tüm üyeler tarafından düzenlenen imzalı formları ve toplantının video kaydını kadiry@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
9. Tez Savunma Sınavı sonucunda BAŞARILI bulanan öğrenci; ececakar@sakarya.edu.tr e-posta adresine göndererek şekil şartları açısından kontrol ettirir.
10. Öğrenciye enstitü tarafından üç iş günü içerisinde geri dönüş yapılır.
Şekil şartları açısından uygunluk onayı alan öğrenci pdf formatında tezini ve YÖK Tez Veri Giriş Formunu(imzalı) kadiry@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
11. Enstitü Yönetim Kurulunda şartları sağlayan öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
12. Öğrenci Diploma almaya gelirken;
* 2 adet siyah tezini,
* 2 adet tez CD sini (pdf formatında olmalı ve pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.),
* Tez veri giriş formunu (e-devlet, ulusal tez merkezi) getirir.
1. Danışman Öğretim Üyesi; tezin benzerlik oranının tespit edilmesi için öğrencinin tezini (PDF ve WORD olarak) gsbtez@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
2. Enstitü, benzerlik raporunu düzenleyerek Danışman Öğretim Üyesinin e-posta adresine gönderir.
3. Öğrenci; Tez Yazım Klavuzuna göre hazırladığı tezini ve yayını kontrol için Tablo 2'deki ilgili e-posta adresine gönderir.

Tablo 2

 Program

Kontrol Yetkilisi

Mail Adresi

Muhasebe ve Finansman

Arş.Gör. BİLGE ÖNAL

bilgeonal@sakarya.edu.tr

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

Arş. Gör. HAZEL MİHRİBAN KARACA

hazelkaraca@sakarya.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon

Arş. Gör. UMUT ORHAN

umutorhan@sakarya.edu.tr

İnsan Kaynakları Yönetimi

Arş. Gör. CANAN YILMAZ

cananyilmaz@sakarya.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Arş. Gör. Özgün ÜNAL

ozgununal@sakarya.edu.tr

Uluslararası Ticaret

Arş. Gör. Seren ÖZSOY

serenozsoy@sakarya.edu.tr

Yönetim Bilişim Sitemeleri

Arş. Gör. Bahadır AKTAŞ

bahadiraktas@sakarya.edu.tr

4. Danışman öğretim üyesi tez teslim sürecini onaylıyorsa Tez Teslim işlemi için;
a) Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu,
b) Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formunu,
c ) Yayımlanan makale veya bildiri ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik posta veya EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığı ile gönderir.
5. Anabilim Dalı Başkanlığı tez danışmanının gönderdiği tezi ve ilgili belgeleri değerlendirerek Tez Savunma Jüri Önerisini ve ekli evrakları EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
6. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi, sınav tarih ve saati belirlenerek enstitü tarafından jüri üyelerine görevlendirme yazısı gönderilir.
7. YÖK’ün 31 Mart 2020 tarihli toplantısında almış olduğu karara göre Online veya hibrit yapılacak olan tez savunma sınavlarının kayıt altına alınması gerekmektedir;

Sınavlar Enstitü web sayfasında ilan edilen tarihte sınav saatinden 10 dakika önceden başlatılır.
  • Danışman öğretim üyesi tarafından toplantı yönetilmesi ve video kaydı alınması zorunludur.
  • Danışman öğretim üyesi video kaydını Enstitüye gönderir.

8. Tez Savunma Sınavı sonrasında her bir jüri üyesi ayrı ayrı “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” düzenleyerek imzaladıktan sonra danışman öğretim üyesine elektronik posta ile gönderir.
9. Danışman Öğretim Üyesi kendi düzenlediği “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ile birlikte tüm üyeler tarafından düzenlenen imzalı formları ve toplantı video kaydını kadiry@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
10. Tez Savunma Sınavı sonucunda BAŞARILI bulanan öğrenci; ececakar@sakarya.edu.tr e-posta adresine göndererek şekil şartları açısından kontrol ettirir.
Öğrenciye enstitü tarafından üç iş günü içerisinde geri dönüş yapılır.
Şekil şartları açısından uygunluk onayı alan öğrenci pdf formatında tezini ve Tez Veri Giriş Formunu(imzalı) kadiry@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
11. Enstitü Yönetim Kurulunda şartları sağlayan öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
12. Öğrenci Diploma almaya gelirken;
* 2 adet mavi tezini,
* 2 adet tez CD sini (pdf formatında olmalı ve pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.),
* Tez veri giriş formunu (e-devlet, ulusal tez merkezi) getirir.