Ana Sayfa
Enstitü
Tarihçe

Tarihçe

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, 11.09.2017 tarih ve 1080 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine göre;

2018 yılında; 5 Enstitü Anabilim Dalı ve 19 program ile lisansüstü eğitimine başlamıştır

AnaBilim Dalları Eğitim Türü Öğretim Türü Bilim Dalı
İşletme EABD Doktora Tezli Muhasebe ve Finasns
Üretim ve Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans Tezli Muhasebe ve Finasns
Üretim ve Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon
Tezsiz İşletme İkinci Öğretim
İşletme Uzaktan Öğretim
İnsan Kaynakları Yönetimi EABD Yüksek Lisans Tezli İnsan Kaynakları Yönetimi
Tezsiz İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Öğretim
Uluslararası Ticaret EABD Yüksek Lisans Tezli Uluslararası Ticaret
Tezsiz Uluslararası Ticaret İkinci Öğretim
Sağlık Yönetimi EABD Doktora Tezli Sağlık Yönetimi
Yüksek Lisans Tezli Sağlık Yönetimi
Tezsiz Sağlık Yönetimi İkinci Öğretim
Yönetim Bilişim Sistemleri EABD Doktora Tezli Yönetim Bilişim Sistemleri
Yüksek Lisans Tezli Yönetim Bilişim Sistemleri
Tezsiz Yönetim Bilişim Sistemleri İkinci Öğretim
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Öğretim